Thumbnail

Velen ondervinden regelmatig problemen als zij willen gaan uitbreiden aan hun woning of bedrijf omdat de overheid van mening is dat zulks niet kan.

Vaak blijkt dit een onjuiste interpretatie van het bestemmingsplan te zijn of de gedachtegang van een bestuurder dat men de gewenste uitbreiding daar niet wil. Mijn kantoor kan U de nodige hulp bieden om deze juridische barrières op het gebied van de ruimtelijke ordening te overwinnen. Ook wanneer U problemen ondervindt omdat Uw bedrijf zich niet aan de milieuvergunning zou houden of een omwonende dat een bedrijf zich niet aan de milieuvergunning houdt kan ik U met raad en daad terzijde staan.

Door mijn jarenlange ervaring kan mr. Baur ook overheden uitstekend van dienst zijn. Dit kan door advisering voor een enkel probleem maar ook door het inhuren van kunde en kennis voor langere tijd.